เลขบัญชีธนาคารของสหกรณ์ฯ

เลขบัญชีธนาคารของสหกรณ์ฯ

ธนาคาร+สาขาเลขบัญชี
(1) ธ.กรุงไทยฯ สาขายโสธร 315-1-11388-5
(2) ธ.กรุงเทพฯ สาขายโสธร 271-4-295371
(3) ธ.ไทยพาณิชย์ สาขายโสธร 560-206690-5
(4) ธ.ออมสิน สาขายโสธร 050920497141
(5) ธกส. สาขายโสธร 010512088943